Comino-Reime

Kreuzkümmel
Mano, planen •Arno, Bolivian, Bozen, Carnot, Chicano, Guano, Kano, Ebene, Locarno, Lugano, Marciano, Marrano, Meccano, Oregano, Pisano, Poblano, Romano, Sizilianisch, Sopran, SukarnoRenault, Wand, Tenno • Techno • Fresno • Pernod •Füllung, Vulkan •Albino, Kind, Beano, Borodino, Borsalino, Cappuccino, Kasino, Chino, Comino, Concertino, Filipino, Fino, Gino, Keno, Ladino, Latino, Leno, Maraschino, Merino, Monte Cassino, Navarino, Neutrino, Pacino, Palomino, Pecorino, Reno, San Marino, Sansovino, Turin, Trevino, Valentino, Wein, Zeno •Elritze, Winnow • Llandudno • Gobineau • Domino • Martineau •Leinen, Nashorn, Wein • Persenning • Grodno •Livorno, Porno Mezzogiornocui bono?, Kimono, Mono, Nein-Nein, Phono •braun, Gounod, Juneau, Juno, Uno • Hugenotte • Pompano •Brno, Inferno, Journo, Salerno, Sterno